Üldtingimused  v 1.02 / 29.03.2022

 

 

 

1.         ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1         Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) kehtivad kõigi õigussuhete kohta, mis tekivad internetis aadressil www.dreamcar.ee asuvas ostukeskkonnas (dreamcar.ee) tooteid müüva Dream Car OÜ Reinu tee 31, Viljandi Eesti  71020 Reg. nr: 10644709 ja VAT nr. EE100591778  („müüja“) ja ükskõik millisel viisil Dreamcar.ee e-poodi külastavate või sellest oste sooritavate isikute („klient“, tarbija puhul ka „tarbija“) vahel. Tingimused, mis kehtivad tarbija suhtes, kohalduvad juhul, kui kliendiks on tarbija võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses.

1.2         Lisaks Üldtingimustele reguleerivad müüja ja kliendi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3         Dreamcar.ee e-poe kasutamist ja toimimist on täiendavalt kirjeldatud veebilehel www.dreamcar.ee

1.4         Müüja kontaktandmed on alati kättesaadavad veebilehelt www.dreamcar.ee Müüjaks Dream Car OÜ, Reinu tee 31, Viljandi

2.            TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

2.1         Dreamcar.ee e-poest kauba tellimine toimub tehniliselt järgmiste etappidena:

2.1.1      Leides Dreamcar.ee  e-poest soovitud toote, saab klient selle lisada oma ostukorvi, vajutades nupule „Lisa korvi“ (ostukorvis saab klient igal ajal enne tellimuse esitamist valitud toodete koguseid muuta või tooteid eemaldada);

2.1.2      Kui ostukorvis on kõik soovitud tooted, saab klient asuda tellimust vormistama, vajutades nupule „Kassasse“;

2.1.3      Seejärel saab klient valida tellimuse esitamise viisi, kauba kohaletoimetamise või üleandmise viisi. Maksmine toimub genereeritud arve alusel.

2.1.4      Pärast eelnevalt nimetatud valikute tegemist näidatakse kliendile kõik esitatava tellimuse andmed ja sõlmitava lepingu tingimused, sealhulgas kõik asjakohased hinnad, käesolevad Üldtingimused ja Üldtingimuste viimases peatükis sisalduvad isikuandmete töötlemise nõusoleku tingimused, et kliendil oleks võimalik                need üle kontrollida ja parandada sisestusvead;

2.1.5      Kui klient on veendunud esitatava tellimuse andmete õigsuses ja nõustub kõigi lepingule kohalduvate tingimustega, sealhulgas käesolevate Üldtingimustega, saab klient esitada tellimuse, vajutades kõigepealt nuppu „Nõustun tingimustega“ ning seejärel vajutades nuppu „Tellimus koos maksekohustusega“;

2.1.6      Kliendile saadetakse kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta („tellimuskinnitus“) kliendi poolt tellimuses märgitud e-posti aadressile.

2.2         Dreamcar.ee  e-poodi on võimalik kasutada eesti keeles. Kui osad väljendid kuvatakse tehniliselt inglise keeles siis on alati võimalik küsida klienditoelt üle nende tähendus.

2.3         Müügileping müüja ja kliendi vahel loetakse sõlmituks hetkest, millal klient esitab tellimuse, tehes märke valikkastides „Nõustun lepingule kohalduvate tingimustega“ ja „Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks üldtingimustes nimetatud tingimustel“ ning vajutades nuppu „Tellimus koos maksekohustusega“ ja tasub kogu tellimuse hinna (või klient sõlmib lepingu järelmaksu kasutamiseks) kliendi poolt valitud makseviisil.

2.4         Müüja säilitab iga kliendiga sõlmitud lepingu teksti vähemalt kuni lepingu täitmiseni ja kauba kohaletoimetamiseni. Vahetult pärast lepingu sõlmimist saadetakse kliendile e-kiri. Hiljem on kliendil võimalik lepingu tekstiga tutvuda, esitades müüjale vastava avalduse viisil, mis võimaldab müüjal mõistliku kindlusega kliendi isikusamasuses veenduda. Kui ei esitata eraldi lepingut siis kehtib väljastatud arve ühekordse lepinguna.

3.            HINNAD JA TASUMINE

3.1         Kõik Dreamcar.ee e-poes esitatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu Eesti Vabariigis kehtivas määras.

3.2         Tellimuse eest on kliendil võimalik tasuda, pangalingi kaudu,  väljastatud arve alusel panka või Dream Car OÜ kapluses kohapeal.

3.2.1      Kaupluses kohapeal on võimalik tasuda sularahas või kaardimaksega. Lisaks on võimalus tasuda arvega vastavalt punktile 4.1.4

3.2.2      Dreamcar.ee ainult vahendab LHV Finance  ja Montonio järelmaksu  ega paku iseseisvalt järelmaksu teenuseid.

3.3         Tellimuse eest tasumise viisi saab klient valida tellimust esitades.

4.            KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1         Kliendil on võimalik Dreamcar.ee e-poest tellitud kaup kätte saada järgmistel viisidel:

4.1.1      Euroalusega  kohaletoimetamine Eesti piires väljaarvatud saared toimetab kätte DPD kuller. Seadmete kohaletoimetamise tasu on 50 Euri koos km Kaup väljastatakse  kui arve on tasutud 100% .

4.1.2      Pisipakid toimetab DPD kuller hinnaga 10 Euri koos km.

4.1.3     Itella Smartpostiga on kaubad  võimalus  tellida pakiautomaati vastavalt kapi ja kauba  suurusele.

4.1.4    Haagiste puhul ei toimu transporti ja saab kauba kätte ainult Dream Car OÜ esinduses kohapeal.

4.1.5      Ise kauplusest kättesaamine. Kliendil on võimalik tellimise käigus valida Dreamcar.ee kaupluse ladu, millest ta tellitud kauba kätte saab.  Kauplus asub:

Dream Car OÜ

Reinu tee 31, Viljandi


4.1.4 Kaupluse laost väljastatakse kaup peale ülekande arve laekumist müüa arvele. Pane tähele, olenevalt pangast võiv võtta ülekanne kuni 1 päev.  Peale arve laekumist teatatakse  kunas võib kaubale järgi tulla. Kõigi tellitud kaupade saadavus on kirjas e-poes kauba juures.

4.2   Kliendi kauba Müüja laos hoiustamine on 8 päeva tasuta, alates 9-st päevast on hoiustamise tasu 5€ päevas kaubaaluse kohta. Müügieseme hoiustamise tasu arvestus algab Müüja poolt saadetud Müügieseme lattu saabumise teate Ostjale saatmise kuupäevast.
 

4.3         Müüja täidab kliendi tellimuse niipea, kui see on tehniliselt võimalik. Üldjuhul on tellimuse täitmine võimalik 2–3 päeva jooksul alates tellimuse edastamisest müüjale, kui tellitud kaup on Dreamcar.ee e-poe laos olemas. Kui kaup ei ole tellimuse esitamise ajal Dreamcar.ee e-poe laos olemas, on tellimuse täitmiseks kuluv aeg sõltuvalt tootest 2–8 nädalat. Üksikjuhtudel võib tellimuse täitmiseks kuluda ka rohkem aega. Müüja võib täpsustada tellimuse täitmiseks eeldatavasti kuluvat aega veebilehel www.dreamcar.ee Haagiste puhul palume täpsustada laoseisu ja tarneinfo enne ostu. Koduleht ei kuva reaalajas seisu.

 

4.4         Kui ilmneb, et müüja ei suuda tellimust täita, teatab müüja sellest kliendile ja tagastab tarbijale tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Sellisel juhul loetakse müüja lepingust taganenuks.

4.5         Müüja võib anda kliendile üle tellitu asemel vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga teenuse. Sellisel juhul on tarbijal õigus lepingust taganeda, tehes vastavasisulise teate viivitamatult alates kauba või teenuse asendamise kohta käiva teate või kauba kätte saamisest. Tarbija taganemise korral kannab asja tagastamise kulud müüja.

5.            LEPINGUST TAGANEMINE

5.1         Kui kliendiks on tarbija, on tal vastavalt võlaõigusseaduse §-le 56 õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani ning tarbijale on esitatud nõuetekohane teave lepingust taganemise õiguse kohta (võlaõigusseaduse § 54 lg 1 p 12). Tarbijal ei ole võlaõigusseaduse § 56 alusel taganemisõigust muu hulgas lepingu puhul, mis on sõlmitud:

5.1.1      asja üleandmiseks, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

5.1.2      asja üleandmiseks, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

5.1.3      asja üleandmiseks, mis oma olemuse tõttu ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

5.2         Kui tarbija lepingust taganeb, tagastatakse tarbijale tema poolt tasutu tarbija arvelduskontol.  Kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Tarbija peab müüjalt saadu tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Tarbija loetakse saadu tähtaegselt tagastanuks, kui ta saadab nimetatud tähtaja jooksul asja tavapärast saatmisviisi kasutades tagasi või annab selle isiklikult üle punktis 6.4.2 nimetatud aadressile. Müüja võib võlaõigusseaduse § 111 alusel keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud, välja arvatud juhul kui müüja on nõustunud lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulema.

5.3         Tarbija kannab lepingust taganemise korral lepingu esemeks oleva asja tagastamise tavalised kulud. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kasutamisjälgedega. Tarbijal ei ole tagastamise kulude kandmise kohustust, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

5.4         Taganemisõiguse kasutamiseks Dreamcar.ee e-poes sõlmitud lepingute suhtes tuleb:

5.4.1      saata taganemissoov e-posti kaudu aadressile info@dreamcar.ee või muul viisil, mis võimaldab müüjal mõistliku kindlusega tarbija isikusamasuses veenduda.

5.4.2      eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada Dreamcar.ee e-poest lepingu alusel saadud kaup, võimalusel originaalpakendis, Dreamcar.ee kauplusesse Reinu tee 31, Viljandi

5.5         Tarbija loetakse võlaõigusseaduse § 57 alusel taganenuks ka lepinguga seotud tarbijakrediidilepingust, kui asi omandatakse või teenust saadakse krediidiga ning tarbija taganeb müügi või teenuse osutamise lepingust võlaõigusseaduse § 56 alusel.

6.            NÕUETELE MITTEVASTAVAD TOOTED

6.1         Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal kliendile. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb pärast kahe aasta möödumist kauba üleandmisest kliendile.

6.2        Asja ülevaatamise kohustus (VÕS § 219) Kui müügilepingus on ette nähtud asja vedamine, peab asja sihtkohta jõudmisel ostja asja koheselt üle vaatama või laskma selle üle vaadata. Kui asi suunatakse ostja poolt ümber või saadetakse edasi teise sihtkohta, ilma et ostjal oleks mõistlikku võimalust asja üle vaadata, võib asja üle vaadata asja jõudmisel uude sihtkohta, kui müüja lepingu sõlmimisel ümbersuunamise või edasisaatmise võimalust teadis või pidi teadma.

6.3         Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale ühe nädala jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui klient ei ole tarbija, tuleb mittevastavusest teatada mõistliku aja jooksul pärast seda, kui klient sellest teada sai või pidi teada saama.

6.4         Asjal puuduse ilmnemise korral tuleb kliendil saata teade kaupluse e-posti aadressile, millest ost on sooritatud ning kirjeldada avastatud  lisades võimalusel pildi(d) puudusest. Teates tuleb ära märkida ka kaubamüügilepingu või tellimuse number ja kliendi kontaktandmed. Pärast teate kättesaamist võtab müüja 7 päeva jooksul kliendiga ühendust, et leppida kokku edasine tegevus puuduse ülevaatamiseks ja kõrvaldamiseks.

6.5         Kui asi ei vasta lepingutingimustele ja müüja selle eest vastutab, saab klient kasutada müüja vastu seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Klient võib eelkõige nõuda asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja mõistlik ega põhjusta ebamõistlikke kulusid. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

6.6         Kui müüja asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga, võib müüja nõuda kliendilt puudusega asja tagastamist.

6.7         Kui klient nõuab õigustatult asja parandamist või asendamist, kannab müüja parandamisega või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud.

7.            MUUD TINGIMUSED

7.1         E-poes esitatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

7.2         Kõigi Dreamcar.ee e-poega seotud küsimuste tekkimisel on kliendil võimalik pöörduda müüja poole veebilehel www.dreamcar.ee nimetatud kontaktandmetel. Kiireima teeninduse saavutamiseks soovitab müüja kas helistada või saata e-kiri aadressil info@dreamcar.ee

7.3         Müüjal on õigus Üldtingimusi, Dreamcar.ee e-poe hinnakirju ja muid Dreamcar.ee e-poega seotud tingimusi muuta ja täiendada. Muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel www.dreamcar.ee. Kui klient edastas oma tellimuse enne muudatuse või täienduse jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud Üldtingimusi, hinnakirju ja muid seotud tingimusi, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates Üldtingimustes on ette nähtud teisiti.

7.4         Dreamcar.ee e-poe kasutamisel kliendi ja müüja vahel tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtu  Viljandi Kohtumajas. Lisaks on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole (http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/tarbijakaebuste-komisjon).

7.5         Pärast kliendi poolt Dreamcar.ee e-poes tellimuse esitamist on müüjal õigus jätta tellitud kaup üle andmata või teenus osutamata, ja tagastada kliendile hiljemalt 10 päeva jooksul alates probleemi ilmnemisest kliendi poolt müüjale tellimuse eest makstud tasu, kui:

7.5.1      tellitud toote hind või saadavus on müüja jaoks oluliselt muutunud pärast tellimuse esitamist;

7.5.2      tellimus on esitatud ebaõigete andmete alusel, mis olid Dreamcar.ees e-poes avaldatud inimliku eksituse või tehnilise rikke tõttu (näiteks kui toote hinnaks oli tegeliku 300-eurose hinna asemel märgitud ekslikult 30-eurone hind).

8.            ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

8.1         Registreerides Dreamcar.ee e-poes kasutajakonto või esitades Dreamcar.ee e-poele muul viisil tellimuse, annab isik („Andmesubjekt“) nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel.

8.2         Isikuandmete vastutav töötleja on Dream Car OÜ, aadress Reinu tee 31, 71020 Viljandi, e-post info@dreamcar.ee („Töötleja“).

8.3         Töötleja võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi („Volitatud töötleja“) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsena hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. Käesoleva nõusoleku andmise hetkel ei ole Volitatud töötlejaid.

8.4         Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid:

8.4.1      nimi;

8.4.2      kontaktandmed;

8.4.3      elukoht;

8.4.4      Andmesubjekti ja Töötleja vahel sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed;

8.5         Käesolev isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt.

8.6         Töötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

8.6.1      turundusuuringute korraldamine;

8.6.2      tarbijaharjumuste uurimine;

8.6.3      müügistatistika koostamine;

8.6.4      otseturustuse korraldamine;

8.6.5      teenuste osutamine Andmesubjektile;

8.7         Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

8.7.1      Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud;

8.7.2      Töötleja äripartnerid;

8.7.3      Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;

8.8         Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

8.9         Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muu hulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Andmesubjektil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

8.10       Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Andmesubjektil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

8.11       Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, peab Andmesubjekt esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need Töötleja asukohas või esinduses Töötleja esindaja juuresolekul. Isikusamasuse tuvastamiseks peab Andmesubjekt esitama seejuures Töötleja esindajale isikut tõendava dokumendi. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Andmesubjektile andmeid, lepivad Andmesubjekt ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku isikusamasuse tuvastamise käigus kohtudes, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Andmesubjekt ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

8.12       Lisaks eelmises punktis kirjeldatud protseduurile võib Andmesubjekt esitada Töötlejale taotlusi ka füüsiliselt kohtumata, esitades elektrooniliselt allkirjastatud taotluse Töötleja e-posti aadressil info@dreamcar.ee

 Töötleja vaatab taotluse läbi 5 tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks. Kui taotluse sisuks on Töötlejalt isikuandmete saamine, saadab Töötleja küsitud andmed taotluse saatmiseks kasutatud e-posti aadressile tagasi krüpteeritud kujul selliselt, et andmeid oleks võimalik vaadata ainult  Andmesubjekti ID-kaardi abil.

 

9.1     Dreamcar.ee kodulehe  küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

9.2  Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.

9.3  Milleks me küpsiseid kasutame?

Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid. Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:

  • kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks
  • parema klienditeeninduse pakkumiseks (online chat)
  • kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks
  • kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks
  • Dreamcar.ee lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias
  • kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks
  • sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks
  • sisu pakkumiseks (Youtube, Google maps)


9.4 
Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised
Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

Kolmandate osapoolte küpsised
Dreamcar.ee kodulehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:


9.5 
Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist. NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt: http://www.youronlinechoices.com/ee/

 

 

 

 

 

 

Jälgi meid Facebookis