Smartpost

Uudiskiri

Üldtingimused


1.    ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1    Käesolevad üldtingimused („Üldtingimused“) kehtivad kõigi õigussuhete kohta, mis tekivad internetis aadressil www.dreamcar.ee asuvas ostukeskkonnas tooteid müüva Dream Car OÜ  ja ükskõik millisel viisil Dream Car OÜ  külastavate või sellest oste sooritavate isikute („klient“, tarbija puhul ka „tarbija“) vahel.
1.2    Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Dream Car OÜ ja kliendi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3    Dream Car OÜ e-poe kasutamist ja toimimist on täiendavalt kirjeldatud veebilehel www.dreamcar.ee.
1.4    Dream Car OÜ kontaktandmed on alati kättesaadavad veebilehelt www.dreamcar.ee. Dream Car OÜ registrikood on 10644709 ja aadress  Reinu tee 31, 71020 Viljandi.

2.    TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

2.1    Dream Car OÜ  e-poest kauba tellimine toimub tehniliselt järgmiste etappidena:
2.1.1    Leides Dream Car OÜ e-poest soovitud toote, saab klient selle lisada oma ostukorvi, vajutades nupule „Lisa korvi“ (ostukorvis saab klient igal ajal enne tellimuse esitamist valitud toodete koguseid muuta või tooteid eemaldada);
2.1.2    kui ostukorvis on kõik soovitud tooted, saab klient asuda tellimust vormistama, vajutades nupule „Kassasse“;
2.1.3    seejärel saab klient valida tellimuse esitamise viisi, kauba kohaletoimetamise või üleandmise viisi ning makseviisi;
2.1.4    pärast eelnevalt nimetatud valikute tegemist näidatakse kliendile kõik esitatava tellimuse andmed ja sõlmitava lepingu tingimused, sealhulgas kõik asjakohased hinnad, käesolevad Üldtingimused ja Üldtingimuste viimases peatükis sisalduvad isikuandmete töötlemise nõusoleku tingimused, et kliendil oleks võimalik need üle kontrollida ja parandada sisestusvead;
2.1.5    kui klient on veendunud esitatava tellimuse andmete õiguses ja nõustub kõigi lepingule kohalduvate tingimustega, sealhulgas käesolevate Üldtingimustega, saab klient esitada tellimuse, vajutades kõigepealt nuppu „Nõustun tingimustega“ ning seejärel vajutades nuppu „Maksa“;
2.1.6    kliendile saadetakse kinnitus tellimuse vastuvõtmise kohta kliendi poolt tellimuses märgitud e-posti aadressile.
2.2    Dream Car OÜ e-poodi on võimalik kasutada eesti keeles.
2.3    Müügileping Dream Car OÜ  ja kliendi vahel loetakse sõlmituks hetkest, millal klient esitab tellimuse, tehes märke valikkastides „Nõustun lepingule kohalduvate tingimustega“ ja „Annan nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks üldtingimustes nimetatud tingimustel“ ning vajutades nuppu „Maksa“ ja tasub kogu tellimuse hinna  kliendi poolt valitud makseviisil.
2.4    Dream Car OÜ säilitab iga kliendiga sõlmitud lepingu teksti vähemalt kuni lepingu täitmiseni ja kauba kohaletoimetamiseni. Vahetult pärast lepingu sõlmimist saadetakse kliendile e-kiri. Hiljem on kliendil võimalik lepingu tekstiga tutvuda, esitades Dream Car OÜ-le vastava avalduse viisil, mis võimaldab Dream Car OÜ-l mõistliku kindlusega kliendi isikusamasuses veenduda.

3.    HINNAD JA TASUMINE

3.1    Kõik Dream Car OÜ e-poes esitletud hinnad sisaldavad käibemaksu Eesti Vabariigis kehtivas määras.
3.2    Tellimuse eest on kliendil võimalik tasuda järgmistel viisidel:
3.2.1 Pangalingi kaudu Swedbanki pangalingi kaudu või väljastatud arve alusel Dream Car OÜ pangaarvele.

4.    KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1    Kliendil on võimalik Dream Car OÜ e-poest tellitud kaup kätte saada järgmistel viisidel:
4.1.1    Kohaletoimetamine Eesti piires vastavalt kliendi valitud trasnpordiviisil. Võimalik on saata Smartposti või Cargobussi vahendusel. Transport lisatakse eraldi kliendile väljastatud arvele. Transpordi liik ja hind sõltub sihtkoha kaugusest ja kauba mõõtmetest ja kaalust. Suure gabariidiga või kaaluga toodete transporti ei toimu ja on võimalik ainult ise järgi tulles kätte saada.
4.1.3    Ise Dream Car OÜ kontorisse järgi tulemisega.


4.2    Dream Car OÜ täidab kliendi tellimuse niipea, kui see on tehniliselt võimalik. Üldjuhul on tellimuse täitmine võimalik 2-3 päeva jooksul alates tellimuse edastamisest Dream Car OÜ-le, kui tellitud kaup on Dream Car OÜ laos olemas.

4.3    Kui ilmneb, et Dream Car OÜ ei suuda tellimust täita, teatab Dream Car OÜ sellest tarbijale ja tagastab tarbijale tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
4.4   Dream Car OÜ võib anda tarbijale üle tellitu asemel vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga asja.Tarbija taganemise korral kannab sellisel juhul asja tagastamise kulud.

5.    LEPINGUST TAGANEMINE

5.1    Vastavalt võlaõigusseaduse § 56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani ning tarbijale on esitatud teave võlaõigusseaduse § 55 kohaselt. Tarbijal ei ole võlaõigusseaduse § 56 alusel taganemisõigust muuhulgas lepingu puhul, mis on sõlmitud:
5.1.1    asja üleandmiseks, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;
5.1.2    asja üleandmiseks, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt.
5.2    Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Dream Car OÜ-ni. Tarbija peab Dream Car OÜ-lt saadu tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Muus osas kohaldatakse taganemise tagajärgedele võlaõigusseaduse § 188–194 sätestatut.
5.3    Tarbija kannab tagastamise tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.
5.4    Taganemisõiguse kasutamiseks Dream Car OÜ e-poes sõlmitud lepingute suhtes tuleb:
5.4.1    saata taganemisavaldus e-posti kaudu aadressile info@dreamcar.ee või muul viisil, mis võimaldab Dream Car OÜ-l mõistliku kindlusega tarbija isikusamasuses veenduda;
5.4.2    eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada Dream Car OÜ e-poest lepingu alusel saadud kaup, võimalusel originaalpakendis, Dream Car OÜ kontorisse.
5.5    Tarbija saab tageaneda  müügi või teenuse osutamise lepingust võlaõigusseaduse § 56 alusel.

5.6  Kirjeldatud taganemisviis kehtib ostetud uutele kaubale. Kasutatud kauba tagastus lepitakse eraldi kokku.


6.    NÕUETELE MITTEVASTAVAD TOOTED

6.1    Kui klient on tarbija, vastutab Dream Car OÜ asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul kauba üleandmisest kliendile.

6.2    Tarbija peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Dream Car OÜ-le ühe nädala  jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.Mitte hiljem kui 1 kuu.
6.3    Asjas puuduse ilmnemisel tuleb kliendil saata teade e-posti aadressile info@dreamcar.ee ning kirjeldada avastatud puudust, lisades võimalusel pildi(d) puudusest. Teates tuleb ära märkida ka kliendi kontaktandmed. Pärast teate kättesaamist võtab Dream Car OÜ 7 päeva jooksul kliendiga ühendust, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja kõrvaldamiseks.
6.4    Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib klient nõuda eelkõige asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja see on mõistlik. Dream Car OÜ võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.
6.5    Kui Dream Car OÜ asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga, tuleb puudusega asi eelnevalt tagastada.

6.6    Dream Car OÜ  kannab ainult asja parandamisega või asendamisega seotud  kulud.

6.7  Dream Car OÜ ei vastuta ega hüvita puudusega või defektsest tootest tingitud kulutusi ega saamata jäänud tulu.

7.    MUUD TINGIMUSED

7.1    E-poes esitatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.
7.2    Kõigi Dream Car OÜ e-poega seotud küsimuste tekkimisel on kliendil võimalik pöörduda Dream Car OÜ  poole veebilehel www.dreamcar.ee nimetatud kontaktandmetel.
7.3    Dream Car OÜ-l on õigus Üldtingimusi, e-poe hinnakirju ja muid e-poega seotud tingimusi muuta ja täiendada. Muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel www.dreamcar.ee. Kui klient edastas oma tellimuse enne muudatuse või täienduse jõustumist, kohaldatakse kliendi ja Dream Car OÜ vahel tekkinud õigussuhtele kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud Üldtingimusi, hinnakirju ja muid seotud tingimusi, välja arvatud kui seaduses või käesolevates üldtingimustes on ette nähtud teisiti.
7.4    Dream Car OÜ e-poe kasutamisel kliendi ja Dream Car OÜ vahel tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Viljandi Maakohtus. Lisaks on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse.
7.5    Pärast kliendi poolt Dream Car OÜ e-poes tellimuse esitamist on Dream Car OÜ-l õigus jätta tellitud kaup üle andmata või teenus osutamata, ja tagastada kliendile hiljemalt 10 päeva jooksul alates probleemi ilmnemisest kliendi poolt Dream Car OÜ-le tellimuse eest makstud tasu, kui:
7.5.1    tellitud toote hind või saadavus on Dream Car OÜ  jaoks oluliselt muutunud pärast tellimuse esitamist;
7.5.2    tellimus on esitatud ebaõigete andmete alusel, mis olid Dream Car OÜ e-poes avaldatud inimliku eksituse või tehnilise rikke tõttu (näiteks kui toote hinnaks oli tegeliku 250 eurose hinna asemel märgitud ekslikult 25 eurone hind).


8.    ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

8.1    Registreerides Dream Car OÜ e-poes kasutajakonto või esitades Dream Car OÜ e-poele muul viisil tellimuse annab isik („Andmesubjekt“) nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel.
8.2    Isikuandmete vastutav töötleja on Dream Car OÜ, registrikood 10644709, aadress Reinu tee 31, 71020 Viljandi, e-post info@dreamcar.ee („Töötleja“).
8.3    Töötleja võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi („Volitatud töötleja“) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama Isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. Käesoleva nõusoleku andmise hetkel ei ole Volitatud töötlejaid.
8.4    Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid:
8.4.1    nimi;
8.4.2    kontaktandmed;
8.4.3    elukoht;
8.4.4    Andmesubjekti ja Töötleja vahel sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed;
8.5    Käesolev isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt.
8.6    Töötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
8.6.1    turundusuuringute korraldamine;
8.6.2    tarbijaharjumuste uurimine;
8.6.3    müügistatistika koostamine;
8.6.4    otseturustuse korraldamine;
8.6.5    teenuste osutamine Andmesubjektile;
8.7    Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
8.7.1    Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud;
8.7.2    Töötleja äripartnerid;
8.7.3    Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
8.8    Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.
8.9    Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Andmesubjektil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.
8.10    Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Andmesubjektil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.
8.11    Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, peab Andmesubjekt esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need Töötleja asukohas või esinduses Töötleja esindaja juuresolekul. Isikusamasuse tuvastamiseks peab Andmesubjekt esitama seejuures Töötleja esindajale isikut tõendava dokumendi. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Andmesubjektile andmeid, lepivad Andmesubjekt ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku isikusamasuse tuvastamise käigus kohtudes, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Andmesubjekt ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.
8.12    Lisaks eelmises punktis kirjeldatud protseduurile võib Andmesubjekt esitada Töötlejale taotlusi ka füüsiliselt kohtumata, esitades elektrooniliselt allkirjastatud taotluse Töötleja e-posti aadressil info@dreamcar.ee. Töötleja vaatab taotluse läbi 5 tööpäeva jooksul, kui puudub mõjuv põhjus pikema tähtaja rakendamiseks. Kui taotluse sisuks on Töötlejalt isikuandmete saamine, saadab Töötleja küsitud andmed taotluse saatmiseks kasutatud e-posti aadressile tagasi krüpteeritud kujul selliselt, et andmeid oleks võimalik vaadata ainult Andmesubjekti ID-kaardi abil.


Uued tooted

» Uusi tooteid hetkel ei ole

Võta ühendust

Meie klienditugi on saadaval tööpäeviti kella 8-17

Telefon:372 50 56 057

Võtke ühendust meie klienditoega